top of page

אמנות הצייר הסוריאליסטית

סלבדור דאלי

הצייר הסוריאליסטי

הוא היה צייר ויוצר דפוס סוריאליסטי ספרדי, בעל השפעה על חקירת הדימויים התת מודעים שלו.

דאלי השתמש בסמליות נרחבת בעבודתו. למשל, סימן ההיכר "שעונים נמסים" המופיעים לראשונה ב"התמדה של הזיכרון "מרמז על התיאוריה של איינשטיין לפיה הזמן יחסית ולא קבוע. הרעיון לשעונים המתפקדים באופן סמלי בדרך זו הגיע לדאלי כשהוא בוהה בחתיכת נוזל של גבינת קממבר ביום אוגוסט חם.

קרן גאלה-סלבדור דאלי, הנחתה אותנו כדי שנוכל להמשיך את מורשתו, וכעת אנו מביאים בפניכם את אוסף סלבדור דאלי.

Salvador-Dali-Portrait-Art-in-Sculpture.
    bottom of page