top of page
Image by Callum Parker

בודהיזם

אמנות כסף וזהב בודהיסטית

האמנות הבודהיסטית מתארת ​​באופן מסורתי בודהות, בודהיסטות, דמויות בולטות, היסטוריות ומיתיות כאחד; כמו גם סצינות נרטיביות מחייהם של כל אלה; מנדלות ועזרים גרפיים אחרים לתרגול.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

נכון לעכשיו יש לנו אוסף קטן, אך ככל שנלמד יותר, האוסף שלנו יגדל בתשוקה שלנו לעצב חפצים ייחודיים.

bottom of page