top of page
Tzompantli Colors.webp

פסלים אנושיים

הם אומרים, אלוהים ברא את בני האדם בצלמו, בני האדם יצרו פסלים שלהם. גלה את אוסף התיאורים האנושיים שלנו.

bottom of page