top of page
A polished silver sculpture capturing Maya artistry, styled for modern elegance alongside a vibrant bouquet, marrying ancient culture with contemporary decor.

אמנות המאיה

אמנות האימפריה המאיה

אמנות המאיה הצטיינה הייתה חלק ממרכז האימפריה ונמשכה למעלה מ 1500 שנה. באותה תקופה התפתחה אמנות המאיה והגיעה לתכונות נהדרות וייחודיות, במיוחד בתבליטים. הנושא של חלק ניכר מאמנות המאיה היה מלכי המאיה שרצו לוודא שהם נזכרים לאורך ההיסטוריה.

גלה את אמנות המאיה והביא אותה הביתה.

bottom of page