top of page

עיצוב הבית של ד'ארגנטה
טיפול במוצר

אכפת לנו גם מהפסלים היקרים שלך.

את הפסלים ואת יצירות האמנות יש לנקות רק בעזרת פיסת בד רכה כדי להסיר אבק כלשהו. אין להשתמש במלטשי מתכת או חומרי ניקוי.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

החלקים מוגנים על ידי לכה חזקה המונעת פתיחת כסף ומגנה עליו בכללותו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

A silver Elephant leaf table centerpiece
bottom of page