Hindu Sanatı

Hindu İmparatorluklarının Heykelleri

Hindu sanatı, bu çok sayıdaki inancı yansıtır ve mimari ve heykelin ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu Hindu tapınakları genellikle farklı tanrılara adanır.

Yaygın olarak tapınılan tanrılar arasında Yok Edici Shiva; Vishnu, Rama ve Krishna olarak enkarnasyonlarında; Fil refah tanrısı Ganesha; ve tanrıça Shakti'nin (kelimenin tam anlamıyla “güç” anlamına gelir) farklı biçimleri, ilkel dişil yaratıcı ilke.

Bu tanrılar, genellikle tanrının gücünün ve yeteneğinin kapsamını gösteren birden çok uzuv ve başla tasvir edilir. Hindu sanatı ayrıca, Tanrı'nın ilahi bilincinin bir çağrısı olan om dahil olmak üzere bir dizi yinelenen kutsal sembollerle karakterize edilir; uğurluluğun sembolü olan gamalı haç; ve saflığın, güzelliğin, bereketin ve aşkınlığın sembolü olan lotus çiçeği.