top of page
Tomb of Ramose

אמנות מצרית

האמנות האצטקית הייתה חלק חשוב מאורח החיים האצטקי. הם השתמשו בכמה צורות אמנות כמו מוסיקה, שירה ופיסול כדי לכבד ולשבח את האלים שלהם. צורות אחרות של אמנות האצטקים, כמו תכשיטים ועבודות נוצה, נלבשו על ידי האצולה האצטקית כדי להבדיל אותם מבני האזרחים. גלה את האמנות האצטקית בפסלים מדהימים וייחודיים בזהב, כסף ונחושת.

bottom of page